Ørum Skole

Årgang: Klasseliste med klassen elever:
1951 Margit
1952 Gunhild K. – Peder – Ove – Gunhild P. – Jørgen
1953 Ida – Thorkild – Leo – Anny
1954 Simon – Svend Erik – Ib – Karen
1955 Anne Lise – Aase – Gurli – Birthe
1956 Aase Marie – Hanne – Eva – Svend Aage – Finn – Knud – Birthe Olsen
1957 Lis – Marie – Kaj Aage – Ole – Ingelise – Carl Emil – Lizzi
1958 Bente – Gerda – Rolf – Bente – Tove – Henning – Karen Margrete – Erik B. Olsen
1959 Vagn – Lisbet – Dorthe – Birthe -Anne Marie – Hanne P – Hanne S.
1960 Arne – Poul – Bente – Per T. – Lena – Karen Olsen – Ellen Marie Thorup
1961 Aase – Bent – Karin – Karen – Nanna – Kristian – Peter T. – Mary Thorup
1962 Rita – Børge – Poul Christian – Inger – Inge – Kaj – Kari Johan Jensen
1963 Georg – Anni – Kjeld – Harry
1964 Thorkild – Bent – Adolf – Jens – Ellen – Bente L.J. – Hanne St. – Lars Peter Riis
1965 Kirsten – John – Birthe – Peder F. – Niels
1966 Anette – Birgit – Bo – Bjarne – Poul – Benny
1967 Hans F. – Steen – Hans Jørgen – Jette – Anne Marie – Kaj – Knud – Mette – Allan – Kirsten St. – Margit
1968 Nina – Helle – Otto – Kim
1969 Per V. – Per P. – Lotte – Jørgen V.
1970 Mogens – Jørgen Søe – Gitte – Carl Johan – Susanne – Solveig – Steen P.
1971 Per A. – Lene V. – Lydia – Jesper – Karsten Jørgensen – Søren Joc. – Tom Chr.
1972 Per Løvig – Jørgen B. – Arne – Susanne – Tonni – Torben – Trine – Jørgen Bay – Jørn
1973 Ove – Rikke – Vivi – Michael – Lisbeth – Ib – Esben Jørgensen
1974 Mette – John – Ole – Mie – Mette – Camilla – Jette S. – Lone Joch. – Emile
1975 Merete – Sussi – Anne Marie – Tove – Dorthe – Hanne Joch
1976 Karin – Mie – Inge Lise – Lone M. – Jørgen J. – Hans Henrik
1977 Gert – Torben – Bo
1978 Lars – Svend – Henrik – Lars Jensen
1979 Jytte – Inge – Charlotte – Niels Henrik – Jette – Tove Løvig
1980 Gerts S. – Lise M. – Ulla Brit
1981 Jan
1967 ca.
1963 ca.
1965 ca.
Ørum skole 1962
Ørum skole 1953
Ørum skole ca. 1958
Udflugt Viborg Domkirke
Ørum skole 1948 – Skoleudflugt til Århus mandag den 16.juni.

Ørum skole 1912 – Lærer Jacobsen

Ørum – byen med de mange personligheder